Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Restrukturyzacja kredytu.

Restrukturyzacja jest to zmiana warunków spłaty kredytu na pewien okres, lub do końca trwania umowy kredytowej. W ten sposób można dostosować warunki spłaty do aktualnej sytuacji finansowej. Jak wiadomo umowy kredytowe zazwyczaj podpisywane są na wiele lat, a w tym czasie może się sporo wydarzyć. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość dalszej spłaty zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów za przeterminowane płatności.

Co można zmienić w umowie?

Najczęstszą zmianą w umowie podczas restrukturyzacji kredytu jest wydłużenie okresu kredytowania. Powoduje to zmniejszenie comiesięcznej raty, jednak całkowity koszt kredytu wzrośnie w związku z koniecznością zapłacenia większych odsetek. Jednak docelowo taki zabieg może pomóc w odzyskaniu płynności finansowej. Kolejną zmianą jest zmiana daty spłaty raty. W przypadku gdy zmieniliśmy pracę i otrzymujemy wypłatę10 dnia miesiąca, a wcześniej otrzymywaliśmy pierwszego dnia to wówczas zdarza się że spłacamy ratę po wyznaczonym terminie bo czekamy na wypłatę. Opóźnienia w spłacie powodują, że naliczane są odsetki, wysyłane do nas monity, których koszt musimy pokryć. Warto więc pójść do banku i zmienić datę spłaty raty na korzystną dla nas. Niektóre banki dają możliwość tzw. wakacji kredytowych, polegających na zawieszeniu spłaty na 3-6 miesięcy. Jest to przerwa w spłacie kredytu w wyjątkowych sytuacjach, trzeba jednak pamiętać, że po tym okresie raty wrócą.

Jak uzyskać restrukturyzację?

Aby uzyskać restrukturyzację należy złożyć w banku odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Do załączników zaliczamy dokumenty potwierdzające dochód, dokumenty związane z naszą sytuacją materialną, a także przyczynę z której wynikają problemy ze spłatą rat. Ponieważ bank ma pewien czas na rozpatrzenie wniosku to najlepiej złożyć go od razu gdy tylko pojawią się problemy finansowe, a nie dopiero wówczas gdy po raz kolejny nie spłacimy comiesięcznej raty. Oczywiście samo złożenie wniosku nie zwalnia nas z płacenia rat, więc do momentu jego pozytywnego rozpatrzenia należy nadal je spłacać.

Restrukturyzacja kredytu jest świetnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych: utrata pracy, choroba, pobyt w szpitalu, czy po prostu utrata dochodu na pewien czas. Wówczas jak najszybciej powinniśmy złożyć wniosek do banku i nie czekać do ostatniej chwili, kiedy spłata raty zupełnie przerośnie nasze możliwości finansowe.