Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Konsolidacja zadłużenia – co może dla Ciebie zrobić?

Gotówkowy kredyt konsolidacyjny charakteryzuje się tym, że składa się z kilku mniejszych zobowiązań, które potrafią mieć niejednokrotnie bardzo dużą wartość. Odbiorcami takich kredytów są najczęściej osoby prywatne, które zakupiły duże mieszkanie, dobry samochód i dodatkowo zdecydowały się na pożyczkę gotówkową w celu wykończenia czterech kątów. Mogą to być również firmy, dla których koniecznością jest decyzja o kilku zobowiązaniach, aby móc skutecznie prowadzić działalność gospodarczą. Niezależnie od odbiorcy końcowego kredytu konsolidacyjnego, bank powinien móc się zabezpieczyć przed ewentualnym ryzykiem związanym z niewypłacalnością swoich klientów podczas trwania umowy kredytowej, a tym samym przed utratą płynności finansowej. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na zabezpieczenie banku w takiej sytuacji może być tak zwane „wejście na hipotekę” klienta, ale mieszkanie nie może być wówczas obciążone kredytem mieszkaniowym, ani być zadłużone. Jest to spory problem dla wielu osób, w czasach, gdy większość osób posiada mieszkanie na kredyt.

Banki udzielają również kredytów konsolidacyjnych bez zabezpieczenia w postaci hipoteki, ale najczęściej wymagane jest, aby były to zobowiązania na niewielkie kwoty. Jeśli jednak obciążenia obejmują wyższe kwoty, to bez zabezpieczenia można skorzystać z kredytu głównie w parabankach lub SKOKach.

W celu zwiększenia płynności finansowej wiele firm decyduje się na kredyt konsolidacyjny, który jest dużym ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aby móc skorzystać z takiego zobowiązania firma powinna złożyć stosowne dokumenty świadczące o właściwej płynności finansowej przedsiębiorstwa. Są to zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami i kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre instytucje finansowe oczekują od firm zaświadczenia o dochodach czy zestawienia wyników finansowych z kilku ostatnich lat, aby zweryfikować wiarygodność finansową podmiotu gospodarczego. Jeśli dokumentacja będzie kompleksowa i odpowiednia, bank nie powinien mieć przeciwwskazań utrudniających otrzymanie zobowiązania finansowego.

Odbiorcami kredytu konsolidacyjnego są osoby fizyczne, które zaciągnęły zobowiązania w prywatnym celu i mają problem ze spłatą kilku pożyczek w różnym terminie, oraz firmy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które aby utrzymać płynność finansową podjęły decyzję o połączeniu kilku zobowiązań i spłacie ich w postaci jednego kredytu konsolidacyjnego.