Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Jak kształtuje się zadłużenie krajowych gospodarstw domowych?

W Polsce zadłużenie gospodarstw domowych kształtuje się w bardzo specyficzny sposób. Życie bez kredytu w dużych aglomeracjach jest praktycznie niemożliwe, a docelowo mocno utrudnione. Czy zadłużenia trzeba się obawiać w aktualnych warunkach funkcjonowania krajowej gospodarki i jak naprawiać budżet domowy w razie pozyskania zbyt wielu kredytów jednocześnie? W artykule otrzymasz zestawienie najważniejszych informacji o kształtowaniu zadłużenia w krajowych gospodarstwach domowych.

Efektywność zadłużenia w krajowych warunkach

Specjalistyczne opracowania z rynku kredytowego, a także zaawansowane badania dotyczące nowoczesnego stylu życia wskazują jasno, że zadłużenie poprawia jakość życia, zwiększa dostępność dóbr luksusowych nawet przy niskich/średnich zarobkach. Gromadzenie dużych oszczędności na mieszkanie, czy samochód niezbędny do pracy mija się w praktyce z celem, kiedy gospodarstwo domowe może zaciągnąć efektywny kredyt w zamian za niską ratę miesięczną. Najwięcej zadłużenia generuje w Polsce tzw. pokolenie wyżu demograficznego, pokolenie Y z niewielkimi zarobkami. Zarobki rzędu 2000 złotych, czyli lekko poniżej średniej krajowej to jedna z najpopularniejszych pozycji przy zadłużeniu w bankach komercyjnych i firmach pożyczkowych. To zarobki umożliwiające normalne funkcjonowanie, ale bez rewelacji pod względem dodatkowych wydatków. Z tego powodu nie dziwi zainteresowanie kredytami gotówkowymi. Niski wskaźnik zadłużenia wychodzi natomiast u emerytów, rencistów. Wynika to przede wszystkim z niskiej wartości emerytur i coraz niższych potrzeb konsumentów na starość. Krajowe gospodarstwa domowe poruszały się przez lata w bardzo trudnych warunkach prawnych, jeżeli chodzi o podpisywanie umów kredytowych. Zdarzały się bowiem przypadki naciągania kredytobiorców na niesamowicie lichwiarskie odsetki. Bardzo szybki rozwój rynku kredytowego następował do 2007 roku, czyli momentu wystąpienia kryzysu finansowego w przestrzeni międzynarodowej. Obecnie kredyty gotówkowe wyrównano pod względem oprocentowania nominalnego oraz kosztów pozaodsetkowych, co spowodowało ucieczkę wielu mało wydajnych podmiotów. Na tle krajów najwyżej rozwiniętych Polska wypada słabo pod kątem zadłużenia w stosunku do PKB. Można powiedzieć, że przy dobrych zarobkach znaczenie kredytu, spełniania dodatkowych potrzeb rośnie. Mniejszą uwagę przykłada się wtedy do oszczędzania. Konsumpcyjny styl życia wymusza też w pewnym sensie pozyskiwanie zadłużenia.

Strategia restrukturyzacji długu wpisana praktycznie w każdą umowę kredytową

Pozyskanie kredytu gotówkowego, czy hipotecznego to największy problem dla osób bez pozytywnej zdolności kredytowej. Banki detaliczne i firmy pożyczkowe analizują kredytobiorców pod kątem zarobków, czy zalegania w rejestracjach Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej. Przy podpisywaniu umowy kredytowej warto ponadto przemyśleć wykorzystanie potencjalnych narzędzi restrukturyzacyjnych. Prawidłowa restrukturyzacja kredytów gotówkowych jest możliwa tylko w sytuacji wykazania pozytywnej zdolności kredytowej, ewentualnie konkretnych zabezpieczeń majątkowych. W innym przypadku gospodarstwo domowe naraża się na utratę majątku trwałego, na całkowitą wyprzedaż dotychczas zgromadzonych dóbr. Zadłużenie jest w końcu bezpieczne ze względu na stabilizację oprocentowania nominalnego i kosztów pozaodsetkowych. Z tego powodu gospodarstwa domowe zadłużone nadmierne kilka lat temu korzystają chętnie z metod konsolidacyjnych i stabilnego oprocentowania. To daje po prostu znacznie większy komfort funkcjonowania.