Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Kto udziela kredytu?

Zanim udzieli się odpowiedzi na takie pytanie należy stanowczo rozróżnić pojęcia pożyczki i kredytu. Zgodnie z przepisami prawa kredyt może być udzielony tylko przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, gdyż jest to produkt bankowy, który jest udzielany w ramach działalności banków.

Tymczasem pożyczki mogą być udzielane zarówno przez osoby fizyczne jak i inne podmioty prawne(przedsiębiorstwo, firmy pozabankowe). Do udzielania kredytów uprawnione są banki, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do podstaw prawnych działania banków zalicza się takie ustawy jak prawo bankowe, ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawa o kredycie konsumenckim.

Banki są uprawnione do działalności w formie spółki akcyjnej, spółdzielni i przedsiębiorstwa państwowego. Udzielanie kredytów jest jednym z wielu działań zastrzeżonych tylko dla banku. Oczywiście zanim bank udzieli kredytu klientowi bada jego zdolność kredytową. Chcąc uzyskać gotówkę warto skierować swe kroki do zaufanej jednostki jak bank, który jest objęty Funduszem Gwarancyjnym. Pożyczki udzielane przez parabanki mogą szybko zamienić się w problem. Dodatkowo instytucje finansowe uprawnione do udzielania kredytów starają się uatrakcyjnić swoje oferty poprzez udogodnienia takie jak złożenie wniosku kredytowego przez internet lub infolinię, wakacje kredytowe w spłacie kredytu czy możliwość wyboru comiesięcznego terminu spłaty raty.

We wnioskach kredytowych instytucje finansowe wymagają podania danych osobowych i teleadresowych, sumy comiesięcznych opłat, liczbę osób w gospodarstwie domowym czy wysokości dochodu i rodzaju zatrudnienia.

Kredyty cechują się tym, że banki są zobowiązane do dostarczenia na trwałym nośniku formularz informacyjny, gdzie znajdują się takie informacje jak całkowita kwota kredytu, termin i sposób wypłaty pieniędzy przez bank, czas obowiązywania umowy, zasady i terminy spłaty rat, całkowitą kwotę do zapłaty czy rodzaj wymaganego zabezpieczenia pożyczki.

Pieniądze pochodzące z kredytu nawet w kilkanaście minut mogą znaleźć się na koncie klienta. Nawet formalności mogą zająć kilka minut. Obecnie trwają prace nad ustawą mającą chronić klientów przed reklamami wprowadzającymi w błąd dotyczący dostępności kredytu lub jego kosztu.

Udzielanie kredytów to w Polsce przywilej zarezerwowany dla takich instytucji finansowych jak banki, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe lub oddziały instytucji kredytowych, a także Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe. W tym miejscu należy wspomnieć o parabankach, które nie działają w oparciu o przepisy Prawa Bankowego. Tymczasem banki i tzw. SKOK-i są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).Dodatkowo są objęte nadzorem wykonywanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Ogólnie rzecz biorąc parabanki nie są uprawnione do przyjmowania depozytów w celu obciążenia ich ryzykiem.